מלאי הדירות הקיים, נכון ל - 11/04/2024 שעה 09:02
סינון לפי:
בניין דירה קומה חדרים דגם מרפסת/גינה מחסן חניות מחיר * פרטים
מגרש 103: בניין 1 1 קרקע 5 AG 137.62 מ"ר 6.53 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 2 קרקע 3 DG 141.5 מ"ר 4.68 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 3 1 5 A 14.36 מ"ר 4.47 מ"ר אין 1,441,898 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 4 1 4 B 12.82 מ"ר 3.56 מ"ר אין 1,242,010 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 5 1 4 C 19.11 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 6 1 3 D 11.76 מ"ר אין אין 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 7 2 5 A 14.36 מ"ר 6.38 מ"ר אין 1,450,002 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 8 2 4 B 12.82 מ"ר 3.77 מ"ר אין 1,242,901 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 9 2 4 C 13.39 מ"ר אין אין 1,237,014 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 10 2 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 11 3 5 A 14.36 מ"ר 6.03 מ"ר אין 1,448,517 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 12 3 4 B 12.82 מ"ר 2.43 מ"ר אין 1,237,216 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 13 3 4 C 13.39 מ"ר אין אין 1,237,014 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 14 3 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 15 4 5 A 14.36 מ"ר 6.01 מ"ר אין 1,448,432 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 16 4 4 B 12.82 מ"ר אין אין 1,226,907 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 17 4 4 C 13.39 מ"ר 4.17 מ"ר אין 1,275,919 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 18 4 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 19 5 5 A 14.36 מ"ר 5.82 מ"ר אין 1,447,626 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 20 5 4 B 12.82 מ"ר 3.76 מ"ר אין 1,242,859 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 21 5 4 C 13.39 מ"ר 3.68 מ"ר אין 1,252,627 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 22 5 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 23 6 5 A 14.36 מ"ר 4.38 מ"ר אין 1,441,517 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 24 6 4 B 12.82 מ"ר 3.34 מ"ר אין 1,241,077 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 25 6 4 C 13.39 מ"ר 3.03 מ"ר 1 1,249,869 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 26 6 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 27 7 5 A 14.36 מ"ר 7.76 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 28 7 4 B 12.82 מ"ר 2.53 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 29 7 4 C 13.39 מ"ר 6.5 מ"ר 1 1,264,591 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 30 7 3 D 11.76 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 31 8 5 A 14.36 מ"ר 4.03 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 32 8 4 B 12.82 מ"ר 3.65 מ"ר אין 1,242,392 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 33 8 4 C 13.39 מ"ר 3.82 מ"ר אין 1,253,221 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 1 34 8 3 D 11.76 מ"ר 2.92 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 35 9 5 P1 99.51 מ"ר 7.69 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 1 36 9 5 P2 91.83 מ"ר 10.44 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 37 קרקע 4 EG 150.9 מ"ר 5.88 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 38 קרקע 3 DG* 180.24 מ"ר 6.3 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 39 1 5 A 14.36 מ"ר 10.82 מ"ר אין 1,468,839 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 40 1 4 B 12.83 מ"ר 3.66 מ"ר אין 1,241,936 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 41 1 4 E 13.06 מ"ר 3.66 מ"ר אין 1,253,205 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 42 1 3 D* 11.45 מ"ר אין אין 913,477 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 43 2 5 A 14.36 מ"ר 11.59 מ"ר אין 1,472,105 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 44 2 4 B 12.82 מ"ר 3.66 מ"ר אין 1,242,434 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 45 2 4 E 13.06 מ"ר 4.2 מ"ר אין 1,255,496 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 46 2 3 D* 11.45 מ"ר אין 1 913,477 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 47 3 5 A 14.36 מ"ר 9.17 מ"ר אין 1,461,838 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 48 3 4 B 12.82 מ"ר אין 1 1,226,907 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 49 3 4 E 13.06 מ"ר אין 1 1,237,677 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 50 3 3 D* 11.45 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 51 4 5 A 14.36 מ"ר 5.43 מ"ר אין 1,445,971 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 52 4 4 B 12.82 מ"ר 4.38 מ"ר 1 1,245,489 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 53 4 4 E 13.06 מ"ר 3.78 מ"ר 1 1,253,714 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 54 4 3 D* 11.45 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 55 5 5 A 14.36 מ"ר 5.44 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 56 5 4 B 12.82 מ"ר 3.27 מ"ר אין 1,240,780 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 57 5 4 E 13.06 מ"ר 3.56 מ"ר אין 1,252,781 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 58 5 3 D* 11.45 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 59 6 5 A 14.36 מ"ר 5.85 מ"ר אין 1,447,753 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 60 6 4 B 12.82 מ"ר 10.82 מ"ר אין 1,294,024 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 61 6 4 E 13.06 מ"ר 10.82 מ"ר אין 1,304,795 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 62 6 3 D* 11.45 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 63 7 5 A 14.36 מ"ר 6.08 מ"ר אין 1,448,729 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 64 7 4 B 12.82 מ"ר 9.77 מ"ר אין 1,289,569 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 65 7 4 E 13.06 מ"ר 5.8 מ"ר אין 1,262,284 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 66 7 3 D* 11.45 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 67 8 5 A 14.36 מ"ר 5.8 מ"ר אין 1,447,541 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 68 8 4 B 12.82 מ"ר 5.8 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 69 8 4 E 13.06 מ"ר 5.8 מ"ר אין 1,262,284 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 70 8 3 D* 11.45 מ"ר 6.29 מ"ר 1 940,162 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 2 71 9 5 P1* 100.77000000000001 מ"ר 6.53 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 2 72 9 6 P3 78.52 מ"ר 8.9 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 73 קרקע 5 AG 139.07 מ"ר 6.03 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 74 קרקע 3 DG 122.56 מ"ר 4.58 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 75 1 5 A 14.36 מ"ר 3.84 מ"ר אין 1,439,226 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 76 1 4 B 12.82 מ"ר אין אין 1,226,907 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 77 1 4 C 19.11 מ"ר אין 1 1,255,215 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 78 1 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 79 2 5 A 14.36 מ"ר 3.66 מ"ר אין 1,417,249 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 80 2 4 B 12.82 מ"ר 3.66 מ"ר 1 1,242,434 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 81 2 4 C 13.39 מ"ר אין 1 1,237,014 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 82 2 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 83 3 5 A 14.36 מ"ר 9.07 מ"ר אין 1,461,414 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 84 3 4 B 12.82 מ"ר 3.8 מ"ר 1 1,243,028 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 85 3 4 C 13.39 מ"ר 4.03 מ"ר 1 1,254,112 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 86 3 3 D 11.76 מ"ר אין 1 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 87 4 5 A 14.36 מ"ר 6.38 מ"ר אין 1,450,002 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 88 4 4 B 12.82 מ"ר 3.03 מ"ר אין 1,239,762 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 89 4 4 C 13.39 מ"ר 2.57 מ"ר אין 1,247,918 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 90 4 3 D 11.76 מ"ר אין אין 923,585 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 91 5 5 A 14.36 מ"ר 4.19 מ"ר אין 1,440,710 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 92 5 4 B 12.82 מ"ר 2.57 מ"ר 1 1,237,810 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 93 5 4 C 13.39 מ"ר 2.93 מ"ר אין 1,249,445 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 94 5 3 D 11.76 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 95 6 5 A 14.36 מ"ר 5.85 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 96 6 4 B 12.82 מ"ר 2.92 מ"ר אין 1,239,295 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 97 6 4 C 13.39 מ"ר 2.43 מ"ר אין 1,247,324 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 98 6 3 D 11.76 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 99 7 5 A 14.36 מ"ר 6.53 מ"ר אין 1,450,638 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 100 7 4 B 12.82 מ"ר 2.53 מ"ר אין 1,237,640 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 101 7 4 C 13.39 מ"ר 4.38 מ"ר 1 1,255,597 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 102 7 3 D 11.76 מ"ר אין 1 כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 103 8 5 A 14.36 מ"ר 6.53 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 104 8 4 B 12.82 מ"ר 4.19 מ"ר 1 1,244,683 ₪ נמכר
מגרש 103: בניין 3 105 8 4 C 13.39 מ"ר 4.03 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 106 8 3 D 11.76 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 107 9 5 P1 99.51 מ"ר 5.85 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 103: בניין 3 108 9 5 P2 91.83 מ"ר 8.83 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 109 קרקע 5 D 121.83 מ"ר 3.48 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 110 קרקע 3 B 62.1 מ"ר 3.56 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 111 1 5 A 13.63 מ"ר אין אין 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 112 1 5 D 18.95 מ"ר אין אין 1,437,539 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 113 1 3 B 9.96 מ"ר אין אין 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 114 2 5 A 13.63 מ"ר אין אין 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 115 2 5 D 18.95 מ"ר אין אין 1,437,539 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 116 2 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 117 3 5 A 13.63 מ"ר אין אין 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 118 3 5 D 18.95 מ"ר אין אין 1,437,539 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 119 3 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 120 4 5 A 13.63 מ"ר אין אין 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 121 4 5 D 18.95 מ"ר 4.61 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 122 4 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 123 5 5 A 13.63 מ"ר אין אין 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 4 124 5 5 D 18.95 מ"ר 3.99 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 125 5 3 B 9.96 מ"ר אין 1 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 126 6 6 P2 58.32 מ"ר 6.36 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 4 127 6 5 P3 29.66 מ"ר 4.23 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 128 קרקע 3 E 61.96 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 129 קרקע 4 C 82.53 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 130 קרקע 4 C 96.01 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 131 1 3 E 9.96 מ"ר - מ"ר 1 928,251 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 132 1 5 F 13.63 מ"ר - מ"ר אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 133 1 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר 1 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 134 1 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר 1 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 135 2 3 E 9.96 מ"ר - מ"ר 1 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 136 2 5 F 13.63 מ"ר - מ"ר אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 137 2 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר 1 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 138 2 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 139 3 3 E 9.96 מ"ר - מ"ר 1 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 140 3 5 F 13.63 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 141 3 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 142 3 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 143 4 3 E 9.96 מ"ר - מ"ר 1 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 144 4 5 F 13.63 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 145 4 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 146 4 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 147 5 3 E 9.96 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 148 5 5 F 13.63 מ"ר - מ"ר אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 149 5 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 150 5 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 5 151 6 6 P1 79.58 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 152 6 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 5 153 6 4 C 13.36 מ"ר - מ"ר אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 154 קרקע 3 E 61.96 מ"ר 4.88 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 155 קרקע 4 C 82.53 מ"ר 5.3 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 156 קרקע 4 C 96.01 מ"ר 5.43 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 157 1 3 E 9.96 מ"ר אין אין 928,251 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 158 1 5 F 13.63 מ"ר אין אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 159 1 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 160 1 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 161 2 3 E 9.96 מ"ר אין אין 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 162 2 5 F 13.63 מ"ר אין אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 163 2 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 164 2 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 165 3 3 E 9.96 מ"ר אין אין 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 166 3 5 F 13.63 מ"ר אין אין 1,414,571 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 167 3 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 168 3 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 169 4 3 E 9.96 מ"ר אין אין 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 170 4 5 F 13.63 מ"ר אין אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 171 4 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 172 4 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 173 5 3 E 9.96 מ"ר אין אין 928,251 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 174 5 5 F 13.63 מ"ר 5.95 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 175 5 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 176 5 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 177 6 6 P1 79.58 מ"ר 6.19 מ"ר אין כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 6 178 6 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,180,684 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 6 179 6 4 C 13.36 מ"ר אין אין 1,201,897 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 180 קרקע 5 D 136.25 מ"ר 4.26 מ"ר 1 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 7 181 קרקע 3 B 62.1 מ"ר 4.61 מ"ר 1 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 7 182 1 5 A 13.63 מ"ר אין 1 1,345,094 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 183 1 5 D 18.95 מ"ר אין 2 1,437,539 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 184 1 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 185 2 5 A 13.63 מ"ר אין 1 1,345,094 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 186 2 5 D 18.95 מ"ר אין 1 1,416,326 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 187 2 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 188 3 5 A 13.63 מ"ר אין 1 1,345,094 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 189 3 5 D 18.95 מ"ר 3.56 מ"ר 1 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 7 190 3 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 191 4 5 A 13.63 מ"ר אין 2 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 192 4 5 D 18.95 מ"ר אין 2 1,437,539 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 193 4 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 194 5 5 A 13.63 מ"ר אין 2 1,366,307 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 195 5 5 D 18.95 מ"ר 3.99 מ"ר 1 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 7 196 5 3 B 9.96 מ"ר אין 1 909,902 ₪ נמכר
מגרש 2: בניין 7 197 6 6 P2 58.32 מ"ר 6.27 מ"ר 2 כרטיס דירה
מגרש 2: בניין 7 198 6 5 P3 29.66 מ"ר 7.35 מ"ר 2 כרטיס דירה
סגירת תפריט